SYNCHROFLEX 同步带 (SFX)AT 3 第三代

13800000000
产品详情

CONTI® SYNCHROFLEX 同步带 (SFX)AT 3 第三代

src=http___img1.99114.com_group10_M00_53_5D_rBADslop8KGADV-HAACc8o4L5hU705.jpg&refer=http___img1.99114.jpg

SYNCHROFLEX公制节距和梯形齿的高性能 AT 齿型。

标准版:

• 单面

• 红色高性能聚氨酯

• 高密度钢丝绳抗拉层

• 双线结构钢丝绳抗拉层

• 高挠性结构钢丝绳抗拉层

FA: 背面较厚

FN: SYNCHROFLEX皮带背面的齿型

PQQ]SMO)C6UKP34F[1NWCCI.png